vilex

ПРОИЗВОДСТВО

Производството в предприятието е организирано по участъци, където се осъществяват производството на платове и трикотажно облекло.

Основните етапи на технологичният процес за конфекцията са както следва:

vilex
vilex
vilex

I. Етап доставка

Доставят се основни /прежди, хастари и конци/ и спомагателни материали /ципове, копчета и други аксесоари/. Внасят се основните цветове и видове прежда от която във фабриката ни се произвеждат необходимите количества плат за конфекциониране.

ІІ. Етап на кроене

В този етап се разкрояват платовете по заявка от склада за готова продукция, като се вземат предвид зададените модели, количества, цветове и размери. Извършва се комплектоване на партидите с необходимите аксесоари и съпътстващи материали.

ІІІ. Етап на конфекциониране

При конфекционирането се извършва събиране на изделието, прикачване на ластици, направата на подгъви и цялостно завършване в готов вид. Обособени са звена от по няколко работнички, които ушиват едно изделие, като всяка от тях изпълнява само една операция. Така се постига специализация и се повишава производителността на труда. Участъкът се ръководи от технолог, запознат с машинния парк, производителността и възможностите на шивачките. Извършва се междинен контрол между различните операции.

vilex
vilex
vilex

IV. Етап на гладене

Тук се прилага термофиксация на определени изделия, обикновено от по-високия ценови клас, с цел по-добрия им външен вид.

V. Етап на качествен контрол и опаковане

При качествения контрол се извършва 100% проверка на готовата продукция, като се следи за дефекти по плата и шевовете. Контролира се симетрията на изделието и дали то отговаря на обмерните данни. След приключването на качествения контрол, готовата продукция се опакова.

VI. Етап на спедиция

Тук се складира готовата продукция, разпределя се по модели, цвят и размер и се изпраща на клиентите според тяхната заявка. Изготвя се сведение за продадената стока и се правят заявки за необходимите платове, консумативи и спомагателни материали Изготвя се заявка за разкрояване на необходимите количества за попълване на склада.


Продуктовата политика на АЛЕС ООД е насочена към:

проучване потребностите на отделните групи клиенти ( корпоративни клиенти и частни лица) и придаване на нашите продукти характеристики, които ги отличават и ги правят предпочитани пред тези на конкурентите ни – икономически, технически, модни, екологични характеристики. В резултат на професионалната продуктова политика „АЛЕС” ООД поддържа изключително богат асортимент спортни сака, суитчери, панталони, блузи, платове и редица др. в множество цветове и пълна комплектация.

Облеклата ни са:

  • С модерен дизайн;
  • Гарантирано качество;
  • Надлежна опаковка и етикеровка;
  • Етикет „Произведено в ЕС”

vilex
vilex
vilex

Ценова политика:

отделяме изключително важно място на ценовата политика и за нейното изпълнение ние: прилагаме гъвкави методи на ценообразуване, съобразени с характерните особености на съответния пазарен сегмент от потребители и географския район в който са разположени – отстъпки, бонуси при достигане на оборот, дистрибуторски цени и т.н. Нашите цени са по-ниски от тези на конкурентите ни почти във всички пазарни сегменти.

Пласментна политика:

Използваме гъвкава мрежа от дистрибуционни канали, които са съобразени с особеностите на съответните целеви пазари. За разлика от нашите конкуренти ние сме развили различни начини за дистрибуция и гаранции.