vilex

История

„АЛЕС” ООД е основано на 20.04.1994 г. с основна дейност производство на трикотажни платове и конфекция. През 2007 г. фирмата развива и внос на прежди за собствени нужди, а впоследствие и за вътрешния пазар като суровина. Основната част от произвежданите платове влизат в производството на конфекция, но и голяма част се търгуват на вътрешен пазар. Изделията произведени от конфекцията са основно ориентирани за износ, като малка част остават за вътрешен пазар и се предлагат във фирмения магазин на АЛЕС ООД.

От 1997 г. „АЛЕС” ООД излиза на международния пазар, като сключва дългосрочни договори за производството на облекло с някои от водещите производители в света като „ОТТО Груп” Германия, за които изработва дамска и мъжка конфекция по поръчка. В същото време дружеството разработва и собствени марки облекла, които успешно налага на местния пазар, както и на пазара на ЕС.

Фирмата разполага с необходимите технически съоръжения и висококвалифицирани специалисти, като персоналът в момента наброява над 100 човека. От 2011 г. „АЛЕС” ООД разполага и с модерен комплекс с площ от 2400 кв.м, в който са обособени производствена и  административна част, шоурум, офиси, зали, приемни.

За двадесет годишното си съществуване от малка фирма за шев на облекла за вътрешния пазар и за външни пазари, с 10-20 души персонал, „АЛЕС” ООД се превръща във фирма с устойчиви позиции на пазара, с неоспорим имидж пред чуждестранните ни партньори от Германия, Англия, Австрия, Италия и Испания, над 100 работници, всички заети по трудов договор.


Произвежданите продукти от АЛЕС ООД

  • Производство на дамска конфекция
  • Производство на мъжка конфекция
  • Производство на плат.

Основните насоки, от които се ръководи предприятието при изработването на облекла и платове са:

Повишаване на качеството на произвежданите продукти, чрез намаляване на броя на дефектите от между операционния и качествен контрол;

Обезпечаване и поддържане на високотехнологично оборудване, чрез технологично обновяване на производствените участъци;

Технологично и ресурсно осигуряване за производството на по-сложни за изработка изделия;

Поддържане и повишаване на квалификацията на служителите, чрез непрекъснато обучение и намаляване на текучеството;

Поддържане на благоприятна работна среда, чрез спазване на изискванията да безопасни условия на труд и мотивация на служителите и работниците.

Нашата мисия е да вдъхновяваме с удобство, естетика и качество