vilex

Мисия на дружеството

  • Произвежданите облекла да вдъхновяват с удобство, естетика и качество, които с лекота да оформят елегантния гардероб на деловата жена и мъж.
  • Гаранция за качеството на продуктите е осъществяваният контрол върху целия производствен цикъл, обхващащ: проверка на използваните материали, текущ контрол на производствените процеси по изработката и строг контрол на готовия продукт, потвърждаващи окончателно качеството му.

Цели на дружеството:

  • Повишаване на качеството на произвежданите облекла и платове чрез намаляване на броя на дефектите от между операционния и качествен контрол;
  • Обезпечаване и поддържане на високотехнологично оборудване, чрез технологично обновяване на производствените участъци;
  • Технологично и ресурсно осигуряване за производството на по-сложни за изработка изделия;
  • Поддържане и повишаване на квалификацията на служителите, чрез непрекъснато обучение и намаляване на текучеството;
  • Поддържане на благоприятна работна среда, чрез спазване на изискванията да безопасни условия на труд и мотивация на служителите и работниците.

Производството на фирмата е съобразено с всички изисквания на БДС и международните норми и стандарти, както и със специфичните изисквания на клиентите, относно подобряване функционалността на моделите.

Нашата мисия е да вдъхновяваме с удобство, естетика и качество